Reál munkaközösség

Elektronika - Informatika

Reál munkaközösség bemutatása

admin küldte be 2022. 06. 27., h – 14:00 időpontban

A reál munkaközösség munkájáról

 

Tagjai:

 1. Mátyás Erika Izabella (matematika, fizika, komplex természettudomány)- munkaközösségvezető
 2. Piricz Ágnes (matematika)
 3. Szabó Krisztina Ágota (fizika, komplex természettudomány, fejlesztőpedagógus, mentor és vezetőtanár)
 4. Galgovics Anetta (angol, természetismeret)
 5. Gerják István (informatika, matematika)
 6. Mencsik Magdolna (matematika, fizika, elektrotechnika)
 7. Giliné Böröczky Éva (informatika, földrajz)
 8. Kapitány János Sándor (kémia, biológia, komplex természettudomány)- igazgatóhelyettes

A Reál munkaközösség (matematika, fizika, komplex természettudomány, természetismeret, biológia, kémia) legfontosabb feladatának a tanórán folyó ismeretszerzést, a kompetenciaterületek fejlesztését, a rendszeres számonkérést, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást tekinti. A tanórákon differenciált feladatokkal, egyéni- és csoportos feladatokkal oktatunk.

„A matematika olyan, mint egy csodálatos kert. Tele szebbnél szebb virágokkal, amelyeket ha gondozunk, csodálatos varázslatok tanúi lehetünk.”
Péter Rózsa

-

Feladataink:

 • A munkaközösség megalakulása.
 • A javítóvizsgák, osztályozóvizsgák megszervezése, lebonyolítása.
 • A tanmenetek megírása.
 • A 9. nyelvi előkészítő osztályban a matematika csoportbontás elkészítése.
 • Év eleji és év végi szintfelmérők összeállítása.
 • A munkaközösség eszközigényeinek felmérése, számbavétele.
 • Felzárkóztató foglalkozásra szoruló tanulók számbavétele, a korrepetálások beindítása.
 • Emelt szintű matematika érettségire felkészítés.
 • A matematika központi felvételi dolgozatok kijavítása (Piricz Ágnes, Mencsik Magdolna, Mátyás Erika Izabella).
 • Támogatjuk, hogy az osztályainkba járó diákok tanulási eredmény-alapú oktatásban(TEA) vegyenek részt, a TEA célkitűzéseivel egyetértünk.
 • Egymás tanóráinak látogatása.
 • A 12. évfolyamon középszintű érettségire felkészítés.
 • Matematika próbaérettségi (végzős évfolyamok) és matematika kisérettségi (11. évfolyam) feladatainak összeállítása.
 • A középszintű érettségi vizsgák szóbeli feladatsorainak összeállítása, módosítása.
 • Projektben résztvevő tanárok és tanulók munkájának támogatása, saját projekt vállalása.
 • Tankönyvek kiválasztása és a rendelés továbbítása.
 • A tantárgyfelosztás elkészítése.
 • A még jobb kommunikáció érdekében facebook csoport létrehozása.

-

 • Ökoiskolai pályázatunk nyert, Kapitány János Sándor igazgatóhelyettes állította össze a pályázati anyagot. 2024-ig jogosultak vagyunk az "ÖKOISKOLA" cím használatára.

 

-

 

„A hidrogén könnyű, szagtalan gáz, és ha elég időt adunk neki, emberré alakul.”
Edward Robert Harrison

 

Tanulmányi versenyek:

 • Kenguru Nemzetközi Tesztverseny, 2022 március 17-én. Jelentkezési határidő 2021. november 19-ig.
 • Ebben a tanévben a matematika OKTV-n is indítunk egy tanulót.
 • Fizikából háziversenyt szeretnénk tartani 2022 május utolsó hetében. A tanulók a tanórán írnák meg a tesztet, majd a három fős csapatok kísérleteket végeznének. (Szabó Krisztina Ágota, Mátyás Erika Izabella, Mencsik Magdolna)

„Kevés mámorítóbb dolog van annál, mint az, amikor képletekbe kényszerítünk olyan tünékeny dolgokat, mint az atomok és az elektronok.”
Alessandro Vespignani

 

 • Elmaradt a Szakmák éjszakája, 2022-ben reméljük, hogy megrendezésre kerül. Néhány lelkes tanuló egyszerű, de látványos kísérleteket mutatna be, bevonva a látogatókat is.
 • Mencsik Magdolna, a tanév folyamán, a vírushelyzettől függően, az érdeklődő tanulókat az MMKM Elektrotechnikai Múzeumba, múzeumpedagógiai foglalkozásokra kísérné.

 

Fontos linkek:

Matematika érettségi követelmények (jelenleg):

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/kerdoiv2021/matematika.pdf

Matematika érettségi követelmények (új NAT):

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2024/matematika_2024_e.pdf

Matematika érettségi feladatok témakörönként:

https://www.studiumgenerale.net/matek-erettsegik/

Matematika érettségi feladatsorok:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

Ajánlott alkalmazás az érdeklődőbbeknek:

https://www.mateking.hu/

Elmaradások pótlására:

https://zanza.tv/matematika

Fizika érettségi követelmények:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/kerdoiv2021/fizika.pdf

Fizika érettségi követelmények (új NAT):

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2024/fizika_2024_e.pdf

Minta érettségi feladatsorok (2024):

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/mintafeladatok_2024