Humán munkaközösség

Elektronika - Informatika

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 

admin küldte be 2021. 10. 11., h – 19:25 időpontban

A HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2021/2022-ES TANÉVBEN

TEA (tanulási eredmény-alapú oktatás):

A humán munkaközösség a tanulási eredmény-alapú oktatásra helyezi a hangsúlyt a pedagógiai munkában. Ez a szemlélet a tanulási folyamat kimenetét helyezi előtérbe, melyben a tanulási eredmények összekapcsolódnak, egymásra épülnek.

Négy kiemelt kategória alkotja a tanulási eredmény-alapú megközelítés vázát: tudás, képesség, attitűd, felelősség és autonómia.

Alapvető fontosságú, hogy a képzés végére a tanuló mit tud, mire képes, milyen attitűdökkel bír és a tanultakat milyen önállósággal képes elvégezni. Fontos az eredménycélok pontos ismertetése a tanulókkal, majd – többek között - az önellenőrzés, az önkritika, az önértékelés és az önkorrekció képességének kialakítása diákjainkban.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanulóközpontúságra, az eredmény-orientált oktatásra, s ehhez igyekszünk a tanulási és tanítási folyamatoknak egységes, átlátható, strukturált, következetes keretet biztosítani.

 

Digitális oktatás:

A járványhelyzet miatt az előző 2 tanévben hónapokon keresztül digitális oktatást végeztünk, mely sok szempontból nehéznek bizonyult tanárnak és diáknak egyaránt.

Sajnos még az idei tanévben is megvan az esélye a kényszerű online oktatásnak, melyre készültünk, s folyamatosan készülünk.

Feladataink ezzel kapcsolatban:

 • az előző év tapasztalatainak összegyűjtése, rendszerezése, megbeszélése, értékelése
 • fizikai infrastruktúra, hálózatok bővítésének, fejlesztésének kérése
 • fontos az oktatási intézmények eszközellátottsága, a rászoruló tanulók és pedagógusok segítése
 • a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése – ehhez, a többi munkaközösséggel együtt, kérjük a személyes vagy online továbbképzés lehetőségét (a tavalyi tanévben ez sajnos elmaradt, pedig fontos lenne)
 • fontos a megfelelő tananyagok és oktatási módszerek központi és helyi szinten megvalósuló fejlesztése
 • alkalmazott módszertan fejlesztése
 • digitális tartalomfejlesztés (központi és helyi) 
 • digitális tanóravázlatok készítése és megosztása
 • on-line tesztek és feladatsorok készítése és megosztása
 • az otthoni tanulás támogatásához tananyagok, feladatok készítése és eljuttatása a diákokhoz
 • tanórai jegyzetek készítése, továbbítása
 • segítő, használható weboldalak linkjeinek összegyűjtése, továbbítása
 • digitális oktatásban való aktív részvételre motiválás
 • kiemelt figyelmet kell fordítani a KRÉTA elektronikus napló adminisztrációs feladataira
 • egységes mérési-értékelési rendszerek kidolgozása, alkalmazása

 

Főbb céljaink a 2021/2022-es tanévben:

 • a diákok alapkompetenciáinak és alapkészségeinek fejlesztése, különösen a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése
 • a tanulmányi eredmények és átlagok javítása, az érettségi vizsgára való felkészítésre még fokozottabb figyelem a változó követelményrendszer figyelembevételével
 • a tehetséggondozásra továbbra is szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni
 • kiemelt figyelmet fordítunk a SNI és BTMN-es gyerekek felmentésére és felzárkóztatására, mely tanulók száma évről évre növekszik
 • a színházi látogatások számát szeretnénk növelni (a járványhelyzet sajnos ezt is befolyásolja)
 • módszertani kelléktárunk további fejlesztése
 • az iskolaújság megújítása, valamint főbb programjaink megtartása a folyamatosan változó körülmények mellett
 • szeretnénk becsatlakozni a Múzeumok Éjszakája rendezvénybe, a lehetőségeket szeretnénk megvizsgálni
 • a mérőrendszer folyamatos átalakítása
 • a fenntartó segítségével szeretnénk tovább fejleszteni technikai állományunkat
 • szeretnénk tovább fejleszteni szakmai tudásunkat
 • internetes oldalunk fejlesztése

 

Nevelési feladatok:

 • Az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében.
 • Szeretetteljes légkör kialakítása a szabályok betartatásával.
 • Tolerancia egymással szemben.
 • A tanórai fegyelem biztosítása. 
 • Digitális oktatásban való aktív részvételre motiválás.
 • A tanulók jutalmazása, dicsérete; motiválás feladatok vállalására, önmegvalósításra, versenyeken való szereplésre.
 • Az iskola tárgyainak védelme, a technikai lehetőségek kihasználása.
 • Hagyományok ápolása, emberi értékek tisztelete, részvétel, szereplés az iskola kulturális eseményein.

 

A munkaközösség értékelési szempontjai: 

Az elégséges szint eléréséhez 30% - ot kell teljesítenie a tanulóknak az írásbeli dolgozatoknál.

 

Feladataink a 2021/2022-es tanévben:

 

Augusztus

Javító- és osztályozóvizsgák (augusztus 24-25.)

Csapó Nikolett, Jócsik János, Látkóczki Andrea, Madarász Csaba

A tanév feladatainak megbeszélése (munkaközösségi alakuló és nyitó értekezlet)

szaktanárok

Tanmenetek, munkatervek leadása

munkaközösség-vezető, szaktanárok

Színházi előadásokra bérletek rendelése (a vírushelyzet függvényében).

Látkóczki Andrea

Szeptember

Évnyitó (szeptember 1.)

Látkóczki Andrea

Október

Aradi Vértanúk Emléknapja (október 6.)

Oszkóné Incze Orsolya

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc kezdetének és a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja (október 23.)

Jócsik János

November

Szülők tájékoztató napja I. (november 15.)

szaktanárok

Szalagavató (november 27.)

Madarász Csaba

December

Wesselényi Emlék Napok rendezvényei

szaktanárok

Emberi Jogok Napja (december 10.)

Oszkóné Incze Orsolya, Látkóczki A.

Karácsonyi műsor, nyugdíjastalálkozó (december 18.)

szaktanárok

 

Január

Félévi értékelés, jegylezárás

szaktanárok

Február

Szóbeli felvételi a 8. osztályosok részére

szaktanárok

 

Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja (feb. 25.)

Oszkóné Incze Orsolya

Március

Március 15. (március 11.)

Csapó Nikolett, Haug Antal

Koszorúzás (árvízi megemlékezés)

Szülők tájékoztató napja II. (március 28.)

szaktanárok

Április

Wesselényi Iskolai Nap (április 13.)

szaktanárok

Holokauszt Nemzetközi Emléknapja (jan.27.) / Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja (ápr. 16.)

Oszkóné Incze Orsolya, Látkóczki Andrea

jegyek lezárása a végzős osztályokban

szaktanárok

Ballagás (április 29.)

Szalai Judit

Május

érettségi vizsgák felügyelete

szaktanárok

Országos kompetenciamérés

szaktanárok

Írásbeli érettségi dolgozatok javítása

szaktanárok

Június

Pedagógusnap (június 2.)

Szalai Judit

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

Csapó Nikolett

Jegyek lezárása a 9-11. évfolyamokon

szaktanárok

Szóbeli érettségi vizsgáztatás

szaktanárok

Évzáró (június 15.)

Csapó Nikolett

Munkaközösségi évértékelés

szaktanárok

További tervezett iskolai programjaink:

Házi levelezős történelem- és irodalomverseny, Felolvasó-délután, Szavalóverseny, Fotópályázat, Színházlátogatás, Múzeumlátogatás, valamint a WEN-en és a WIN-en való részvétel.

Iskolán kívüli versenyek, amelyeken tervezünk elindulni:

 • OKTV Történelem, Magyar
 • Erzsébet-napi szavalóverseny
 • Hatágú síp - szavalóverseny
 • Implom József Helyesírási verseny
 • MOZAIK történelem tanulmányi verseny
 • A BMSZC által indított közismereti versenyek
 • Célra tarts – Honvédelmi vetélkedő

Mivel tanév elején még rengeteg évközi verseny nem került meghirdetésre, természetesen ezek közül is tervezünk részt venni néhányon. A járványügyi helyzet miatt jelenleg sajnos nem tudjuk, hogy mely versenyek lesznek megrendezve és melyek maradnak el.

Budapest, 2021.09.01.

 

Látkóczki Andrea

munkaközösség-vezető