Étkezés 2021-2022 tanév

Elektronika - Informatika
Megújuló szakképzés

Miért a Wesselényi?

Képzési struktúránk

Tudnivalók az ebédbefizetésről 2021-2022 tanévben

Minden étkezést igénybe vevőnek „Szándéknyilatkozat és Igénylőlap intézményi közétkeztetés megrendeléséhez a 2021/2022-es tanévre” nyomtatványt kell kitöltenie.

Diétás étkezést a főzőkonyha egyéni elbírálása alapján tudja biztosítani az étkeztetési szolgáltató. – „Adatlap diétás étkezést igénylő személyről” nyomtatvány

 • Diétás étkezés igényléséhez szakorvosi igazolás szükséges!

A kedvezmény igényeléséhez

 • ki kell tölteni az „8. melléklet a 328/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez NYILATKOZAT
  a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti
  ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez” nevű nyomtatványt és mellé a következőket kell csatolni:
  • Rendszeres gyermekvédelmi díj-kedvezmény esetén, az erről szóló önkormányzati/hatósági határozat másolatát.
  • Tartós betegség  esetén a szakorvosi igazolás másolatát vagy igazolás az emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat) másolatát, fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolatát
  • Három vagy többgyermekes család esetén elegendő az igénylőlapon lévő nyilatkozat kitöltése.(8.sz melléklet)

 

Akik átutalással szeretnének fizetni, kérem, töltsék ki a „Hozzájáruló nyilatkozat” nevű nyomtatványt. Ennek hiányában nem lehet átutalásos számlát kiállítani!

Az igénylőlapok és tájékoztatók a www.gsz.modelltiszk.hu vagy a http://wmtech.hu oldalon is megtalálhatóak.

Kérem, hogy az olvashatóan (nyomtatott betű) kitöltött nyomtatványt a szükséges igazolásokkal együtt szkennelve küldjék el a wesselenyi.etkezes@gmail.com email címre 2021. június 15-ig.

Kérem a T. Szülőket / Étkezőket, hogy az iskola honlapján figyeljék az aktuális kiírásokat és kérdéseikkel az wesselenyi.etkezes@gmail.com email címen keressenek.

Filep Éva

 

Mellékletek:

6. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
Adatlap diétás étkezés igényléséhez
Hozzájáruló nyilatkozat
Igénylőlap 2021_2022-es tanév
ISMERTETŐ_szülői rendelésfelület
Szülői regisztráció segédlet Multischool4