Jogszabályok

Elektronika - Informatika

jog

A szakképzésre, oktatásra vonatkozó jogszabályok

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról

 

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

 

2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

 

 

Szakképzési dokumentumok

 

Országos Képzési Jegyzék

Szakmai és vizsgakövetelmények

Országos modultérkép

Szakképzési kerettantervek - központi programok

Szóbeli vizsgafeladatok

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményei

Írásbeli mintafeladatok és szóbeli mintatételek az ágazati szakmai érettségi vizsgákhoz

 

 

A köznevelés információs rendszerének működését meghatározó jogszabályok

 

Köznevelés információs rendszere (KIR)

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (1)

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1-3/A. §

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (1) a) és 6. § (1)

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3. § c)

 

Intézménytörzs, OM azonosító igénylés, változás-bejelentés

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 4-13. §

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 11/E - 11/G. §

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15. § (16) a)

 

Intézményi tanácsok nyilvántartása

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 44. § (2) és (13); 73. §

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 121. §

 

A köznevelési intézmények információs tájékoztató rendszere (közzétételi lista)

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23-24. §

 

Személyi (gyermek/tanulói és alkalmazotti) nyilvántartás

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 44. § (3) – (12)

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 14-18. §

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 3/C - 5. § és 7. §, illetve 1. melléklet I - II. alcím

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 11/H - 11/J. §

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15. § (16) b)

 

Pedagógusok előmeneteli rendszere

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 64-65. §; 97. § (21) – (21b)

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 1. melléklet II. és XII. alcím

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

 

TAJ szám rögzítése

 

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 3. § (1) b) és 7. § (5), illetve 1. melléklet I. alcím

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről Tbj. 16. § (1) i) és 44/A. § (3) e)

 

Határon túli kirándulások nyilvántartása

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. § (4) és 41. § (4) g)

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 1. melléklet I. alcím

 

Pedagógus álláshelyek és foglalkoztatási jogviszonyok megszűnéséről szóló adatszolgáltatás

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 25. § (1)

 

A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi és gazdasági adatokról szóló adatszolgáltatás

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 19-20. §

 

A köznevelési intézményekről begyűjtött statisztikai adatok (KIR-STAT)

 

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról

184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (1)

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 25. § (3) – (5)

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3. § p)

 

A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 37. pont, 94. § (4) x)

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 21. pont, 26/A. §, 44/J. §

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 11. §

 

A köznevelési intézmények és fenntartója ellenőrzésére jogosult szervek KIR adatbejelentő rendszere

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 26. §

 

A középfokú intézmények felvételi információs rendszere (KIFIR)

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 26 – 45. §

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 8. § illetve 2. melléklet

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) c) illetve 1. melléklet III. alcím

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3. § g)

 

Tankönyvek és egyéb kiadványok megrendelése

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 93/A. – 93/F. §

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 

Központi érettségi nyilvántartás, a kétszintű érettségi és felsőoktatási felvételi informatikai támogatása

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 57. § (7)

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) d) és e) illetve 1. melléklet IV - V. alcím

100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 50. § (7)

 

A hátrányos helyzetű (2H) és halmozottan hátrányos helyzetű (3H) gyermekek, tanulók statisztikai adatainak nyilvántartása

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 22. § (2) e) és 27-29. §

 

Országos kompetenciamérés

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 80. § (1)-(8)

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 79-80. § illetve 3. melléklet

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 10. § (1) – (3)

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) f) illetve 1. melléklet VI. alcím

 

Célnyelvi mérés

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 135-136. §

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 10. § (4)

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) f) illetve 1. melléklet VI. alcím

 

Idegen nyelvi mérés

 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 10. § (5)

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) f) illetve 1. melléklet VI. alcím

 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER)

 

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 10. § (6)

 

Fittségi mérés

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 44/B. § és 80. § (9)

11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 4. § (3) és 10. § (7)

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 81. § illetve 4. melléklet

 

Pedagógusigazolvány igénylése

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 63. § (3) – (5)

362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (1) d) és (9) illetve 4. melléklet

 

Diákigazolvány igénylése

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46. § (13) – (21)

362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet az oktatási igazolványokról

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (1) d) és (9) illetve 4. melléklet

 

Baleseti jegyzőkönyvek nyilvántartása

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 33. pont, 41. § (4) df), 83. § (2) e)

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 169. §

 

Integrált nyomon követő rendszer (INYR)

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 41. § (4a); 44/A §

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 14. § (1), 44/H - 44/I. §

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (1) b) és (7) illetve 2. melléklet

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3/A. §

 

Országos köznevelési szakértői, érettségi vizsgaelnöki, köznevelési szaktanácsadói névjegyzék

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 61. § (4a) – (4d) és 82. §

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 44/D. - 44/G. §

15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről 3. §, 6-9. §, 1. melléklet

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 3/B. § és 11. §

2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 4. § (2) g), h), i) pont, illetve 1. melléklet VII - IX. alcím

 

Üzenetkezelő és Értesítési rendszer

 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1. § (2) 15. pont

 

Személyes adatok kezelése

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról II. fejezet

 

 

 

Felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályok

 

 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

 

 

393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

14/2014. (III. 31.) NGM rendelet a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról